A család gyógyulása II.

házasság előkészület: A házasságról sok minden hallunk, tudjuk, mit mond a világszellemiségétől átitatott TV és a médiák.
Azt halljuk, hogy a házasság alapja a szexualitás......
vagy azért kötünk házasságot, hogy véget vessünk a magányunknak....
vannak olyan házasságok is, amelyek csak azért állnak fenn, mert gyermekeik is vannak.....
Még ennél is leegyszerűsítve a dolgokat, mások az ösztönöket és az öröm érzetet hangsúlyozzák.
Már pedig a házasság alapja a szeretet, hiszen az Isten a szeretet és Õ a maga képmására teremtett bennünket. Mindannyian szeretet lények vagyunk.

A hivatásunk pedig az isteni szeretet. Ahhoz, hogy bekapcsolódjunk ebbe az isteni szeretetbe Isten pedagógiájára (okítására) kell hagyatkoznunk és fokozatosan nagyon is konkrét valóságokat kell felfedeznünk. Remélem ezekben a példákban felismeritek a saját házaséletetek elemeit.

I. Isten (nevelése) pedagógiája a Szövetség pedagógiája.

Mindannyian akik itt jelen vagytok szövetséget kötöttetek valakivel, akit szeretettek, akit szeretek és akit nagyon nehéz szeretnetek. Ennek a szövetségkötésnek mély jelentése van. Isten a Szentíráson keresztül elmagyarázza nekünk mit jelent szövetséget kötni. Õ megteszi ezt Ábrahámmal (Ter.15.fej.) Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy szövetséget köt vele.

Ábrahám pedig vesz néhány állatot kettévágja őket, a darabokat pedig lerakja egymással szemben némi távolsággal egymástól. Estig vár és Isten nem jön el. Végül elalszik és mély, titokzatos álomba merül. Ekkor jön el Isten és a kettévágott állatok között úgy halad el mintegy emésztő tűz. Ábrahám a kor szokás szerint kijelölte az úgynevezett senkiföldjét, ahová sem az egyik sem a másik nép nem léphetett be. Ha a két szemben álló nép közül valamelyik betette a lábát a senkiföldjére az egyenlő a hadüzenettel. Hadat üzent a másiknak.

Mit jelent mindez a házaséletben: két ember él a szeretet kötelékében és eközött a két ember között van egy tér, ha ez a tér nincs meg az egyenlő a háborúval. Ez azt jelenti, hogy közöttem és a házastársam között még van egy tér a szövetség területe és erre a területre csak egyetlen személy hatolhat be, a harmadik ugyanakkor az első : maga Isten. Nem létezik házassági szövetség Isten nélkül, aki úgy vonul át közöttünk, mint az emésztő tűz.
Ha pedig szerencsétlenségünkre mi is erre a területre akarunk lépni,
ha szerencsétlenségünkre rá akarjuk tenni a kezünket a másikra,
ha át akarjuk lépni annak a területnek a határait, ami egyedül Istené, ami a Király szobája (a házastársam szívének legbelsőbb egyedül Istenre tartozó része), akkor a szövetség veszélybe kerül.

A házassági szövetségben tehát benne van a helyes távolságtartás is. Csakúgy mint minden egészséges kapcsolatban. Ezt nem biztos, hogy két év házasság után meg fogjuk találni. Talán 15-20-30 év múlva találjuk meg, hiszen a két házastárs között az élet is szüntelen mozgásban van és a távolság mértéke változik és alakul. Ha mindketten és együtt is Isten közelében élünk, lassanként fel fogjuk fedezni a helyes távolságot.

Szent Pál egyik levelében világosan elmondja:
ha a házastársak közül az egyik nem ismeri az Urat, akkor ti akik ismeritek Õt, őrizzetek meg Istent a szívetekben! Helyezzetek Õt a közösségtek szívébe, és akkor mindent az Úr fog cselekedni.

Köszönet e házasság előkészület cikk olvasásáért.

Képek



Oldalak

  Gyakori keresés

  Új keresés

  Képek



  Oldalak

   Gyakori keresés

   Új keresés